Понеделник, 23 Октомври 2017
 
   
     
 

ХЕРБАЛАЙФ   HERBALIFE

Програмата за клетъчно хранене на Herbalife - отслабване, напълняване без гладуване

Аквариум Варна

Идеята за построяване на Аквариума в гр. Варна принадлежи на Н.В. Цар Фердинандь I, който на една интимна вечеря в двореца Евксиноград възлага на д-р Парашкевь Стояновь да започне работа по основаването на моркса станция, като обещава пълната си подкрепа.

Датата е 6 януари 1906 г. Още същата вечер Н.В. Цар Фердинандь пише писмо до проф. Дорнъ, основателя и уредника на зоологичната станция в Неапол, за да му иска съвети и съдействие за създаването на варненската станция. На следващият ден д-р П. Стояновъ пише писма и води разговори с различни официални лица от Варненския общински съвет, за да осигури отпускането на място за станцията. Проф. Дорнъ също се отзовава на поканата на Н.В. Цар Фердинандъ и изпраща планове и снимки на Неаполската станция.

На 17 януари 1906 г. частният секретар на Н. В. Цар Фердинандь, г-н Ламбревъ телеграфира до д-р П. Стоянова и му нарежда да изработи, съвместно с Варненския окръжен управител, обстоятелствен рапорт, които да бъде изпратен от управителя до министъра на народното просвещение (№ 17 от 17.01.1906 г.). Рапортът е изготвен и изпратен в София на 18.01.1906 г., т.е. още на следващият ден. Следва доклад от г-н Министъра на народната просвета до Министерският съвет и в последния е взето решение за построяване на морската станция в гр. Варна.

На 25 януари 1906 г. Варненският общински съвет с портоколно решение № 61 отпуща по принцип суми и назначава комисия, която да обходи и избере място за станцията. Комисията в състав: Кмета на гр. Варна – г-н Кр. Мирски, н-ка на техническия отдел – архитект Гюровъ и д-р П. Стоянова на следващия ден обхождат морската градина и определят като най-подходящо мястото, където и сега се намира Аквариумът.

На 22 октомври 1906 г., т.е. само 10 месеца след започването на работата, е положен основният камък на станцията. На тържеството присъства цялото Царско семейство, включително и най-стария член – Н.Ц.В. Княгиня Климентина, Министъра на просветата – г-н Иван Шишмановъ, Министъра на вътрешните работи – г-н Димитър Петковъ, професор д-р Г. Бончевъ, декан на Физико-математическия факултет професор Г. Шишковъ, професор С.Юриничъ, консулското тяло в гр. Варна, общинския съвет на града и множество поканени граждани. След свършване на молебена, Н.В. Цар Фердинандъ I произнася реч в която казва следните знаменателни думи: “Господа! Високото развитие на един народ се мери по количеството и качеството на научните учреждения, които е основал и чрез които е внесъл нещо от себе си в общото съкровище на всемирната култура.Ето защо българският народ, съзнавайки тази истина не е забравял, че има да се грижи не само за своето политическо укрепване и материално благосъстояние, но и за своето повдигане чрез всички средства, които му доставят науките и изкуствата и които създават общочовешките ценности”. В заключение на речта си Н.В. Царя казва: “Аз виждам недалеч деня, когато европейски учени ще посещават този очерователен бряг, за да изучат една от най-интересните фауни и заедно с това, намирайки всички условия за една успешна научна работа, да отдават чест на малката, но културно пораснала България. Дано първата Зоологическа станция расте и се развива, за да разнася славата и доброто име на българската наука”.

По случай полагането на основният камък на станцията са били разменени приветствия с Румънският княз, с Принца на Монако, с Проф. Дорнъ, Проф. Кори и др.

През 1911 г. зданието е било готово и е предстояло неговото обзавеждане. Започването на Балканската война през 1912 г. не е дало възможност за завършване на обзавеждането на сградата. За по-лесно довършване на Аквариума, както и за използването му за научни цели, Н.В. Цар Фердинандь през 1913 г. по препоръките на професорите - зоолози д-р Шишковъ и д-р Моровъ, предава сградата на Софийския университет.През 1914 г. Професор Г. Шишковъ поема грижите за обзавеждането на станцията с необходимите инсталации и съоръжения. Започването на първата световна война през 1915 г. отново прекратява развитието на института, а злата участ връхлетяла България в края на войната нанася сериозни поражения и на вече построеното здание. Сградата на Аквариума вместо да стане храм на науката се превръща в квартира на войскови части, а после и за квартира на прокудентите от родината си тракийски бежанци. След нещастното завършване на войната през 1918 г. зданието е било използвано последователно от войскови части до 1920 г. от Машинното училище до 1922 г. и от Рибарското училище до 1930 г. През същата година, полуразрушената и в окаян вид сграда отново е предадена на Софийският университет. Под ръководството на проф. Ст. Консуловъ е извършен основен ремонт на Аквариума. През 1932 г. Н.В. Цар Борис III открива официално Морксата биологична станция. По този повод той казва:

“Морската зоологическа станция с аквариум иде да попълни една празнота в редицата научни институти, рожба на нашия университет. Но сред тежката стопанска криза, която изживяхме заедно с всички други народи, ние българите не спряхме да отделяме от скромният си залък за наука и просвета, чрез които да творим нови блага и да внасяме своята скромна дан в съкровищницата на общочовешката култура”.

Пръв директор на станцията е Георги Паспалев, тогава асистент по зоология в СУ “Св. Кл. Охридски”, а впоследствие професор и чл. кор. на БАН. През септември 1942 г. за асистент и зам. директор е назначен младият и талантлив учен Александър Вълканов, който от май 1942 г. е назначен за директор на Морската биологична станция с Аквариум. В последствие и той става професор и чл. кор. на БАН.

През 1932 г. в гр. Созопол е открита и Опитната ихтиологична станция с директор руският учен Александър Нечаев. През 1948 г. станцията е преместена в гр. Варна.

На 21.01.1954 г. въз основа на ПМС № 13 се създава Научно-изследователски институт по рибарство и рибна промишленост, който обединява кадрите и материалната база на Морксата биологична станция с Аквариума и Ихтиологичната станция. Пръв директор на института е проф. Ал. Вълканов. През 1955 г. към посочения институт е прехвърлен персонала на закрития институт по сладководно рибарство – София. През 1965 г. институтът във Варна разкрива два филиала – в гр. Бургас и гр. Пловдив, които впоследствие прерастват, съответно в Институт по рибна промишленост и Институт по сладководни рибарство. В 1973 г. към новосъздадения Институт за морски изследвания и океанография преминават 1/3 от кадрите и материалната база – секцията по хидрология и хидрохимия, групата по геоморфология и лабораторията за морски подводни изследвания. В резултат на всички тези промени щатът на института постепенно намалява от сто души до 77 (1972), 53 (1981) и 28 (2000). През упоменатия период многократно се е променяло и името на института – Централен научно-изследователски институ по рибовъдство и риболов (1961), Научно-изледователски институт за рибно стопанство и океанография (1965), Научно-изследователски институт по океанография и рибно стопанство (1968), Институт по рибни ресурси (1973). На 15.12.2000г. с ПМС № 270 Институтът по рибни ресурси-Варна отново е обединен с Институт по рибарство и аквакултури. На 01.01.2007 г. с постановление № 373/29.12.2006 г. се преобразува от Институт по рибарство и аквакултури в Институт по рибни ресурси, третостепенен разпоредител с бюджетни средства в системата на Селскостопанска Академия (Постановление №226/2008г.) към Министерството на земеделието и храните. Общата численост на последния е 25 щатни бройки, от които 12 са научни работници – 2 старши научни сътрудници II степен, и 10 научни сътрудници. От тях 5 са доктори.


Източник: Аквариум Варна

 

 

Забележителности - Варна

  Етнографски музей Варна
  Археологически музей Варна
  Аладжа манастир Варна
  Катедрален храм Варна
  Римски терми Варна
  Побити камъни
  Нос Галата Варна
  Градски часовник Варна
  Драматичен театър Варна
  Куклен театър Варна
  Историко-етнографският комплекс - Прабългарско селище Фанагория
  Обсерватория Варна
  Аквариум Варна
  Делфинариум Варна
  Морската градина  Варна
  Пристанище Варна
  Железопътна гара Варна
 
Валутите:
1.65496 2.18229
 
Времето във Варна:
Температура: 17°
Влажност: 77 %
Вятър: 28.5 км/ч, ЮИ
Атм. налягане: 1007 hPa
София 13°
Пловдив 14°
Бургас 18°
 

 

 

 

 
 

 
За контакти:office@ida.bg Условия за реклама HERBALIFE Изработване на уеб страници

Copyright © 1998-2009 Studio IDA All rights reserved.